• Тарих

    Орта Азиядағы Ведалық мұралар

    Ведалық өркениеттің генезисі туралы мәселе ғылымда осы күнге дейін даулы болып келеді. Алайда оның Үндістаннан тысқары жерлерде өмір сүру фактілері археологиялық, лингвистикалық және этнологиялық зерттеулермен расталуда. Еуропалық халықтардың мұралары мен тілдерімен ведалық мәдениет пен санскриттің салыстырмалы талдауы ортақ этикалық және…